Donatori

Clanarina Donacija za 2012

                  

Basic Seco (6clanova $80.00)


Beskovic Mujo (4clana $50.00 +50.00)za2013


Bektesevic J.Almir (6clanova $100.00)


Curanovic Novo...............(6clanova $100.00)


Cekic H.Selim.................(4clana $200.00)

Cekic H.Rifat...................(4clana $100.00)

Cekic H. Senad...............(5clanova $100.00)

Cekic Enver-Beli.............(5clanova $100.00)

Cekic Began - Beni.........(4clana $100.00)

Cekic Z.Zuko...................(6clanova $100.00)

Cekic Halil-Hako.............(3clana $136.00)

Cekic Halit-Haljko...........(1clan $100.00)

 

Cecunjanin Zuki..............(6clanova $ 72.00)

Cecunjanin Sukro...........(2clana $100.00)

 

Dervisevic S.Ragip..........(4clana $50.00)

Derviseviv H.Senad.........(5clanova $200.00)

Dervisevic Fahrudin-Fujko..(4clana $60.00)

Dervisevic H Kemal ...........(4clana $50.00)

Dervisevic B Rifat............(6clanova $100.00)


Deljanin Ibrahim-Ibro......(6clanova $100.00)

Deljanin B,Ibrahim-Pajo..(11clanova $250.00)


Durakovic A.Zuko.............(3clana $100.00)

Dukanovic Akica..............(1clan $300.00)

 

Ganic Husko....................(2clana $25.00)


Hadzovic Albert...............(2clana $100.00)


Hot J.Rafet.......................(5clanova $200.00)

Hot H. Jasmin...................(4clana $50.00)

Hot R.Hiljmo........................(3clana $100.00)

Hot Becira Haljilj.................(6 clanova $72.00)


Jarovic Ruzdija-Ruska.....(6clanova $200.00)

 

Kandic Hasim .................(7clanova $ 85.00)


Krcic Coko.......................(5clanova $100.00)


Kobilic Aljo......................(4clana $200.00)

 

Koljenovic H. Zeko...........(4clana  $100.00)

Koljenovic Icko................(2clana $100.00)


Lalic Hajro.......................(5clanova $200.00)


Musija Zijad & Ifeta..........(2clana $50.00 + 50.00)


Music Ahmet....................(4clana $50.00)


Nikocevic M. Haris ..........(4clana $50.00)

Nikocevic A.Ferat............(4clana $50.00)

Nikocevic S.Zecko...........(4clana $50.00)


Nikac Dede Djoko .............(1clan $50.00)


Pjetrovic I Sucko...............(6clanova $100.00)

Pjetrovic I Almir................(5clanova $100.00)

Pjetrovic I Damir...............(4clana $100.00)

Pjetrovic I Sabo................(4clana $100.00)

Pjetrovic Hajrov Zuvdo.....(5clanova $100.00)


Pupovic H. Hajrudin.........(7clanova $100.00)


Radoncic S,Zumber........(4clana $50.00)

Radoncic Agard i Mersland..(11clanova $200.00) 

Radoncic E......................(6clanova $72.00)

Radoncic B.Rafet.............(5clanova $60.00)


Rasic A. Mirsad...............(3clana $40.00)


Sabovic Izet....................(5clanova $100.00)


Sehovic Servet...............(4clana $100.00)


Sujak Senad...................(1clan $100.00)

 

Feratovic Iljijaz...............(6clanova $100.00)

Feratovic J.Ismet............(2clana  $ 50.00)

Feratovic F.Ramo...........(4clana  $100.00)

 

Vukelj Beko ....................(7clanova  $100.00)

Vukelj J.Mirza.................(3clana $ $200.00)


L.S..................................(6clanova $60.00)


C.R...................................(1clan $50.00)


Eurogusinje.org

Komentari

Nadimak
Naslov
Komentar