MARKETING

Posjetite oazu mira i ljepote

Ali-pasini Izvori - Gusinje

KONTAKTIRAJTE NAS


Euro Gusinje -New York

NY,

info@eurogusinje.orgEuro Gusinje je osnovana kao neprofitna humanitarna organizacija sa ciljem pružanja pomoći ugroženim i onima kojima je potrebna pomoć ,takođe razvijanja humanitarnih, kulturnih, socijalnih, sportskih i ekonomskih djelatnosti.

Ime i prezime
E-mail
Telefon
Naslov poruke
Poruka