Zavicaj

Hasret Radončić na čelu Radne grupe za izradu Strateškog plana razvoja Opštine Gusinje

opstinagusinje.me

23.06.2019 01:08
Slika
 

Predsjednica Opštine Gusinje donijela je Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Prijedloga Strateškog plana razvoja opštine Gusinje za period od 2019. – 2025. godine. Za koordinatora Radne grupe za izradu Strateškog plana razvoja Opštine Gusinje imenovan je Hasret Radončić – Glavni administrator u opštini.

Članovi Radne grupe za izradu Strateškog plana razvoja opštine Gusinje su:

 1. mr Huso Brdakić – Potpredsjednik Opštine
 2. Havaja Prelvukaj – Sekretarka za planiranje prostora, imovinu i zaštitu životne sredine
 3. Šemso Jarović – Direktor za uređenje prostora i investicije
 4. Šefkija Bektešević – Sekretar za opštu upravu i društvene djelatnosti
 5. Demir Bajrović – Izvršni direktor DOO“Komunalne djelatnosti“ Gusinje
 6. Admir Mulamekić- Sekretar za privredu, razvoj i finansije

 

Zadatak i uloga Radne grupe je da osim  na operativnom nivou podrži funkcionisanje Konsultativne grupe i sljedeće :

–              Prikuplja podatke i informacije u vezi sa postojećim stanjem razvoja opštine Gusinje i ostale potrebne podatke i dostavlja iste Konsultativnoj grupi za izradu Prijedloga Strateškog plana ;

–              Prikuplja podatke za izradu Nacrta SWOT analize i dostavlja iste Konsultativnoj grupi za izradu Prijedloga Strateškog plana;

–              Priprema inicijalne verzije poglavlja Strateškog plana razvoja;

–              Prikuplja i analizu komentara od strane Konsultativne grupe i unosi izmjene;

–              Obavlja stručno administrativne poslove i druge poslove za Konsultativnu grupu.

 

Ispred Ministarstva ekonomije imenovan je i konsultant Mihailo Zečević koji će pomagati pomenutoj Radnoj grupi kako bi Opština Gusinje dobila kvalitetan Strateški plan razvoja opštine.

Takođe, predsjednica Opštine Gusinje, formirala je i Konsultativnu grupu u sastavu:

 1. Hasret Radončić – Koordinator , Glavni administrator
 2. Šerif Feratović- član, Direktor Osnovne Škole „Đžafer Nikočević“
 3. Srđan Pavićević – član, Direktor Turističke organizacije
 4. Dr Rusmin Laličić – član, Izvršni direktor  PZU „Laličić“ 
 5. Naim Đombaljaj – član, Izvrš. Direktor DOO“ Pelet“
 6. Braho Omeragić – član, penzioner
 7. Dr Elvis Omeragić- član, Specijalista pedijatar
 8. Hađža Kukić- član , Šef poslovne jedinice šumarstva
 9. Musa Gočaj- član, Izvršni Direktor „Agrokooperative“ Aljo Hot
 10. Admir Lalić- član, Direktor nacionalnog parka“ Prokletije“
 11. Irfan Dervišević- član, Direktor centra za kulturu
 12. Adel Damjanović- član, Profesor
 13. Almas Čekić- član, Šef službe u CEDIS-u
 14. Enver Dedušaj- član, Sekretar Skupštine Opštine
 15. Asmina Omeragić- član, Profesorica
 16. Dr Said Čekić- član, Specijalista urgentne medicine
 17. Irfan Radončić- član, Savjetnik u nacionalnom parku „Prokletije“

 
Zadatak Konsultativne grupe je da :

–              analizira materijale koje je pripremila Radna grupa i kroz impute i komentare doprinese finalizaciji poglavlja i Godišnjeg akcionog plana za sprovođenje Strateškog plana razvoja.

–              Nakon izrade nacrta SWOT analize , ocijeni kvalitet izvršene analize i da prijedlog za njenu konačnu verziju

–              Utvrdi opšti cilj razvoja i strateške ciljeve sa prioritetima , mjerama i smjernicama za ostvarenje Prijedloga strateškog plana

–              Odredi orijentaciona sredstva za sprovođenje Prijedloga  Strateškog plana , način njihovog obezbjeđivanjai druga pitanja od značaja za razvoj

–              Prati implementaciju Strateškog plana razvoja Opštine nakon usvajanja istog .

Odluke o formiranju Radne i Konsultativne grupe objavljene su u Službenom listu Crne Gore.

opstinagusinje.me

0 0

Brojač posjeta april 2019

Broj online korisnika: 3

Broj jedinstvenih posjeta: 8584

Ukupno pregleda: 79984

Kontaktirajte nas

 

 

Euro Gusinje,Inc
Redakcija web portala
Facebook
Instagram

Mapa: Gusinje i Plav

IKC Gusinje