Zavicaj

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić u radnoj posjeti opstini Plav

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

03.11.2019 02:18
Slika
 

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić i direktor Fonda PIO Duško Perović boravili su u radnoj posjeti Opštini Plav i tom prilikom se sastali sa rukovodstvom Opštine na čelu sa predsjednikom Mirsadom Barjaktarevićem.

Na sastanku je razgovarano o stvaranju potrebnih uslova da se realizuju planirani projekti i pokrenu novi, kako bi se unaprijedili životni uslovi za građane opštine Plav u oblastima za koje je nadležno ministarstvo.

Dogovoreno je da se ubrzaju aktivnosti na stvaranju pretpostavki da se krajem godine započne izgradnja Doma za stare u Plavu, kako je i planirano kapitalnim budžetom za 2019 godinu. Konstatovano je da postoji potreba za tom vrstom smještaja, obzirom na pretežno staračka domaćinstva, a takođe postoji i veliko interesovanje starijih građana za smještaj u starački dom.

Istaknuta je i potreba da se za stambeno najugroženije penzionere i porodice u stanju socijalne potrebe izgrade stanovi po povoljnim uslovima. Inače, u proteklih pet godina, Vlada je preko Fonda PIO i Ministarstva rada i socijalnog staranja finansirala izgradnju više od 500 stanova za penzionere i socijalno ugrožene u više od desetak opština. U realizaciji ovog socijalnog programa su učestvovale i opštine koje su obezbjeđivale potrebnu lokaciju i komunalne priključke za stanove. Penzionerima se stanovi obezbjeđuju u prosjeku po duplo povoljnijim uslovima od tržišnih.

Dogovoreno je da opština Plav, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Fond PIO stvore potrebne preduslove i obezbijede potrebna sredstva za sufinansiranje izgradnje stanova za penzionere i socijalno ugrožene porodice u narednoj godini.

Takođe, dogovoreno je da opština i Udruženje penzionera Plav identifikuju potrebe i zainteresovane građane za ovaj program.

Razgovarano je o potrebi zajedničkog rada na prezentaciji programa za zapošljavanje koje su pokrenuli Ministrastvo rada i socijalnog staranja i ZZZCG. Stopa nezaposlenosti u Opštini Plav je 61% i najveća je u Crnoj Gori, pa je veoma važno da se animiraju nezaposleni da iskoriste bespovratna sredstva za započinjanje biznisa u iznosu od 3.000-7.500 eura.

Nezaposlenim licima će Zavod za zapošljavanje obezbijediti i pomoć u pisanju biznis plana i obaviti potrebne obuke za započinjanje i vođenje biznisa.

Takođe, prezentiran je i projekat Ministarstva rada i socijalnog staranja za samozapošljavanje, u kojem su opštine na sjeveru nosioci umrežavanja lokalnih partnera.
Timovi sastavljeni od lokalnih partnera, odnosno aktera na lokalnom tržištu rada, unaprijediće socio-ekonomski ambijent u svojim lokalnim zajednicama i moći da povlače značajna sredstva iz fondova EU.

Ministar je obišao i Centar za socijalni rad za Opštine Plav i Gusinje i Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama „Lipa” i sa rukovodstvom razgovarao o aktuelnim izazovima u njihovom radu.

0 0

Brojač posjeta

Broj online korisnika: 2

Broj jedinstvenih posjeta: 15132

Ukupno pregleda: 190193

Kontaktirajte nas

 

 

Euro Gusinje,Inc
Facebook
Instagram
Redakcija web portala

Mapa: Gusinje i Plav

IKC Gusinje