Prokletije

Deveti uspon Hamdovom Stazom ​​​​25.jula 2020.godine

PROKLETIJE

04.03.2020 01:24
Slika
 

Hamdova staza 2020.

Porodica rahmetli Hamdije - Hamda - Cekica,
Nacionalni Park Prokletije i Planinarsko drustvo "Karanfil" Gusinje
25.jula 2020. god
organizuju 9 tradicionalni medunarodni planinarski skup
pod motom DRUZENJEM PROTIV ZABORAVA i USPON - Hamdovom Stazom.

    
V A L U  Š  N  I  C  A     2  0  2  0.P R O G R A M   IX  D R U Ž E N J A 
 

 Image result for hamdova staza

24.7.2020./petak /

-u popodnevnim satima okupljanje u Grebajama
-od 18 do 20 časova formiranje logora / na livadi pored planinarskog doma "Karanfil" i smjestaj ucesnika skupa.
-u 20 časova loženje logorske vatre. druženje uz vatru do 22 sata/krug/ Doma "KARANFIL"
-u 22 časa povečerje / odlazak na spavanje/ 

 Image result for hamdova staza

25 .7. / subota/ 

D E V E T I  USPON H A M D O VO M   S T A Z O M  NA VRHOVE  VALUŠNICE

- u 06,30 časova  ustajanje,

- od 07do08 časova ispijanje jutarnje kahfe, čaja,/ u krugu Doma/
 i priprema za uspon

-u 08 časova  polazak učesnika Hamdovom stazom na vrhove Valušnice    

oko 10 časova doručak kod izvora u napuštenomkatunu Valušnica/ zadržavanje kod izvora 15min./
u 10;45 časova kod crteža na kamenoj ploči 15 minutno informisanje o praistorijskim crtežima i Rezervatu prirode Valušnica/predstavnik NP/

-u 11,30 časova na Ćafi Valušnice iPopadije/zadržavanje 10 ninuta a 

-zatim usponi na vrhove Popadija,Talijanka i Maja e Can/ zadržavanje  na svakom vrhu po 10 minuta /

-Sa Maja e Can do katuna i dalje silazak stazom koja vodi ka Planinarskom domu "Karanfil" u Grebaje

-od 15 do 16 časova odmor i priprema za ručak

-u 16 casova zajednicki rucak u krugu Doma "Karanfil" poslije rucka
odmor i vecernja setnja dolinom Grebaja.


Image result for hamdova staza

26.7./neđelja/

Ukoliko bude dovoljno zainteresovanih /
u grupama 15 20 planinara/Planinarsko društvo,Karanfil, ćeorganizovati uspon 
na Sjeverni vrh/ Šekijeva staza/Na ovaj uspon ne mogu učestvovati 
lica mlađa od 16 godina. 
Izlet do Kotlova,Vajuše i Zastana a sve je uslovljeno 
interesovanjem učesnika, vremenskim prilikama ikondicionom 
spremnošću planinara.Za ove ture trebase prijaviti upravi PD Karanfil 
najkasnije 25.7. do16 časova tj.po zavrsetku zajedničkog 
ručka,kako bise obezbijedili vodiči, donijela pravovaljana 
odluka i obavile potrebne pripreme.

Image result for hamdova staza

Napomene

1. Sve aktivnosti se odvijaju na prostoru Nacionalnog parka Prokletije

2.Oprema i učešće

Za one koji dolaze sa strane  potrebna je oprema 
zalogorovanje ili rezervacija smještaja u kućicama-čobanicama/
ograničen broj/ pored Doma, privatnim objektima za smještaj u Grebajama/Etno katun PAVIĆEVIĆ Grebaje, Eko katun MAJAKARANFIL Grebaje 
kao i u planinarskim kućicama DELJANIN Grebaje i u drugim privatnim objektima u blizini./rezervacija smještaja može se izvršiti 
elektronskim putem na adrese nazivaobjekta/

-ranac,posuda za vodu za čitav dan/ 

obavezne su dobre planinarske cipele,/ patike nijesupoželjne/, zaštitna folija ili ogrtač  za kišu,štapovi dr

-učešće na uspon i izlet je na sopstvenu odgovornost

3.Prijava

Obavezna za sve učesnike DRUŽENJA,na e –mail adrese rifatmulic@gmail.com ili radoncicm@aol.com , u Gusinju kod  Bektešević Evlijana  a u Plavu kod Bajraktarević Zuvda. 

Na uspon ne mogu učestvovatii lica mlađa od 12 godina, a lica starosti  između  12 i 16 godina mogu uzpratnju nekog starijeg.

-hrana na stazi i neđeljnom izletu-usponu,  iz ranca/

4.vodiče i logističku podršku obezbjeđuje Planinarskodruštvo Karanfil

5. kahvu,čaj i zajednički ručak / 25.7subota/ obezjeđuje  porodica rahmetli Hamda u krugu Planinarskog doma.

 

PRIDRUŽITE NAM SE                                   

Porodica rahmetli Hamda
Nacionalni park Prokletije                         
Planinarsko društvo "Karanfil"

 

Slika 164
0 0

Brojač posjeta

Ukupno pregleda: 569277

Kontaktirajte nas

 

 

Euro Gusinje,Inc
Facebook
Instagram
Redakcija web portala

Mapa: Gusinje i Plav

IKC Gusinje